Misyonumuz (Gayemiz)

Doğru i’tikâda sahip, sahîh ibâdet ve
güzel ahlâk sâhibi; idealist, millî ve
manevî değerlere bağlı; dava ehli,
vatanını, milletini, devletini ve bayrağını
seven; ülkemizde, İslâm âleminde ve
bütün dünyâda hizmete tâlip gençler
yetiştirmek, toplumun her kesimine
kaliteli sosyal, kültürel, beceri imkânları
sunarak müreffeh bir topluma ulaşmak.

Vizyonumuz

Millî ve manevi değerlerine bağlı, İslamî
ilimlerde referans kaynağı olacak bilim
insanlarının yetiştiği; dinî, sosyal ve
kültürel alanda insanımızın ihtiyaçlarını
yüksek kalitede ve güvenilir bir şekilde
karşılayabileceği bir külliye olmaktır.

  • Değerlerimiz

  • İnsan Haklarına Saygılı Olmak
  • Millî ve Manevi Değerlere Bağlı Olmak
  • Aşırılıktan Uzak Olmak
  • Doğru Bilgi Kaynaklarına Bağlı Olmak
  • Hakkaniyetli Olmak
  • Şefkatli Olmak
  • Gayretli Olmak
  • Demokratik Olmak
  • Hoşgörülü Olmak
BAĞIŞ VE KATKILARINIZ