Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Vakıf ve Akademi Başkanı

Başkanımızdan

Sevgili Kardeşlerim,

2020 yılında kurduğumuz İslamî İlimler Akademisi daha çok yeni olmasına rağmen ciddi emek, gayret ve faaliyetleriyle meyvelerini vermeye başladı. Yılların tecrübesi ve uzun süreli gayretli çalışmaların neticesinde hedeflerimize elhamdülillah birer birer ulaşıyoruz. Hedeflerimizden biri de bulunduğumuz coğrafyada -Beylikdüzü / Yakuplu- bir câmii ve eğitim külliyesi yapmaktı. Uzun süredir çalıştığımız, yüzlerce insanla fikir teatisinde bulunduğumuz bu projede elhamdülillah nihayete erdik ve 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da “Marmara Câmii ve Eğitim Külliyesi”nin temellerini, dualar eşliğinde attık.

“Allah iman edenleri yüceltir; kendilerine ilim verilmiş müminleri ise [cennette] kat kat derecelerle yükseltir.” [Mücadele 11], “De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.” [Zümer 9], ayet-i kerimelerinde ve “İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslüman’a farzdır.” [Beyheki], “Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!” [Şir’a], “Allahü Teâlâ, İbrahim Aleyhisselam’a ‘Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim.’ buyurdu.” [İbni Abdilber], “Hiç kimse cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.” [Askeri] hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere ilmin ehemmiyeti de kıymeti de çok ama çok fazla.

İşte bizler de “İstanbul Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı” olarak bu muazzam hizmetin yapımına başladık.

Eğitimin çok farklı mecralara sürüklendiği, ilmin ehemmiyetinin maalesef git gide azaldığı günümüz dünyasında bu tür ilim yuvalarına ve camilere ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bunun farkında olan insanlarımızın sayısı da çevremizdeki insanların bizlere bu konulardaki telkinleri de her geçen gün çoğalmaktadır.

Gelinen bu noktada taşın altına elini sokan bir avuç insan bir araya gelerek bu yola baş koydu. İnanıyoruz ki suya atılan küçük bir taş parçasının oluşturduğu küçücük halkanın giderek genişlemesi misali biz de bu kutlu davada aziz milletimizin gayret ve destekleriyle bu camiyi ve külliyeyi bitirip cennet vatanımızın asil insanlarının hizmetine amade edeceğiz. İnşâallah bu eğitim yuvasından doğru i’tikât, sahîh ibâdet ve güzel ahlâk sâhibi; idealist, millî ve manevî değerlere bağlı; vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven; ülkemizde, İslâm âleminde ve bütün dünyada hizmete talip gençler yetişecek.

Bu müstesna hizmet ve öldükten sonra da amel defterimizin kapanmamasına vesile olacak bu sadaka-i cariye ve benzeri hizmetler, bugüne kadar hep duyarlı vatandaşlarımız sayesinde yapılmış ve ayakta durmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır.

Bugüne kadar ve bundan sonraki gayret, destek ve teveccühleriniz için şükranlarımızı arz eder, dualarınızı istirham ederiz.

Allahü Teâlâ yardımcımız olur inşâallah.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Vakıf ve Akademi Başkanı

BAĞIŞ VE KATKILARINIZ