Akademi Dersleri

Meslek Dersleri

 • Kur’ân-ı Kerîm Kırâati, Talîm ve Tecvîd
 • Arap Dili ve Edebiyâtı
 • Tefsîr ve Usûlü
 • Hadîs ve Usûlü
 • Akâid ve Kelâm
 • Fıkıh ve Usûlü
 • Siyer ve İslâm Tarihi
 • Dinler ve Mezhepler Tarihi
 • Tasavvuf ve Ahlak
 • Osmanlı Türkçesi
 • İngilizce

Felsefe ve Dîn Bilimleri Dersleri

 • Dînler Târihi
 • Dîn Eğitimi, Dîn Psikolojisi, Dîn Sosyolojisi ve Mantık

İslâm Târihi ve Sanatları Dersleri

 • Siyer ve İslâm Târihi
 • Türk-İslâm Sanatları Târihi
 • Türk-İslâm Edebiyâtı

Kişisel Gelişim Alan Dersleri

 • Pedagoji/Eğitim Bilimleri
 • Kişisel Gelişim
 • İletişim
 • Bilişim Teknolojileri
BAĞIŞ VE KATKILARINIZ