Kurullar

Müteşebbis Heyet

1. Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

2. Dr. Etem Levent

3. Emekli Müftü Hasan Yavaş

4. Emekli İlahiyatçı, Öğretmen Ali Kara

5. Emekli İlahiyatçı, Öğretmen Metin Aykutlu

Mütevelli Heyet

1. Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

2. Hasan Yavaş

3. Abdulkadir Kaya

4. Turan Bişkin

5. Necmi Uluslu

6. Ceyhan Aral

7. Ali Kara

8. Naci Torba

9. Bekir Eren

10. Turgut Sayar

11. Ahmet Çağlar

12. Ahmet Karaaslan

Yönetim Kurulu

1. Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

2. Hasan Yavaş

3. Abdulkadir Kaya

4. Ali Kara

İstişare Kurulu

1. İlhan Apak

2. Dr. İsmail Kapan

3. Bekir Eren

4. Saim Kökçü

5. Numan Aydoğan Ünal

6. Doç. Dr. Mustafa Şeker

7. Said Eken

8. Hayati Odabaş

9. Hami Koç

10. Hasan Gümüş

11. Salih Yazıcı

12. Lütfullah Uzun

13. Sebahattin Kazaz

14. Azmi Aksoy

15. İbrahim Cebeci

Denetim Kurulu

1. Ahmet Çağlar

2. Bekir Eren

3. Necmi Uluslu

BAĞIŞ VE KATKILARINIZ