Kayıt Şartları

Lise İçin Kayıt Şartları

  • Bir ortaokulun 8. sınıfından mezun olmak
  • Diploma derecesi 80 den yüksek olmak
  • Din eğitimi hizmetlerine karşı ilgili olmak(Hafız veya hafızlığa çalışmış olmak tercih sebebidir.)
  • Akademiye kabule, yazılı ve sözlü mülakat neticesinde karar verilir.

Ön Lisans/Lisans İçin Kayıt Şartları

  • Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programı veya üniversitelerin İLİTAM Programlarına (ilahiyat tamamlama programları) devam ediyor olmak
  • Din eğitimi hizmetlerine karşı ilgili olmak
  • Akademiye kabule, yazılı ve sözlü mülakat neticesinde karar verilir.

Yüksek Lisans/Doktora için Kayıt Şartları

  • Dört yıllık örgün ilahiyat programını tamamlamış veya İLİTAM’ı (ilahiyat tamamlama programları) bitirmiş olmak
  • Din eğitimi hizmetlerine karşı ilgili olmak
  • Akademiye kabule, yazılı ve sözlü mülakat neticesinde karar verilir.
BAĞIŞ VE KATKILARINIZ